جناب آقای قاسمی

من به کار شما تبریک می‌گویم. امیدوارم با کمک شما بتوانیم این فرهنگ را درست کنیم. ان‌شاءالله در آینده با ارتباطاتی که با شما داریم بتوانیم حداقل ۴۰ مدرسه را سازمان‌دهی کنیم و کار کنیم.