استاد عبودتیان

استاد عبودتیان ، مدیر عامل بنیاد خاتم الاوصیا (ص) دهه‌ها آقا به ما هشدار دادند این تهاجم جنسش خطرناک‌تر است و دیگر انذارات حضرت آقا که همه شما حفظ هستید و نیاز به ... ادامه مطلب