هدف ما - تربیت نیروی توانمند انقلابی

مدرسه‌ مسجد محور، جوانه ای است بر درخت تنومند انقلاب اسلامی

_

جریان مدارس مسجد محور در تلاش است تا با تامین نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی، وظیفه سنگین کادرسازی و تربیت نیروی کارآمد انقلابی را بر عهده بگیرد.

کاربرگ بررسی وضعیت آموزشی روستاهای کشور

لیست مدارس مسجد محور

تجربه نگاری مدارس مسجد محور

15سال تجربه
6500دانش آموز
190+مدرسه
1200مربی
13استان

اجرای سند تحول بنیادین در مدارس مسجد محور

مدارس مسجد محور به دلیل ساختار منعطف و دقیق خود، بهترین عملکرد را در اجرای سند تحول بنیادین از خود نشان داده اند.

بوشهر
بوشهر

دبیرخانه مدارس مسجد محور

ستاد مرکزی‌ مدارس‌ مسجد محور با ایجاد یک دبیرخانه منسجم، متشکل از سه معاونت هدایت عملیات، هدایت راهبردی و روابط عمومی در تلاش است تا امور مختلف این جریان تحولی را در سطوح مختلف حاکمیتی و جبهه فرهنگی کشور مدیریت نماید.

مزایای مدرسه مسجد محور

تعلیم و تعلم در بستر دین

این دو در کنار یکدیگر و متصل به مباحث دینی دنبال می شوند. 

آموزش با کیفیت، سریع و ارزان

آموزش در مدرسه مسجدمحور، با کیفیت بالایی دنبال می شود.

ساختاری منعطف

مدرسه مسجد محور می‌تواند با شرایط مختلف قومی و جغرافیایی همگام شود.

مسجد محور
مسجد محور
مکان مدارس

مسجد برای ما در هر حالتی اولویت است اما در صورت عدم امکان، میتوان تدابیری در اینباره اندیشید.

شهریه مدارس

دریافت یا عدم دریافت و میزان آن بستگی به هر مجموعه دارد و در این موضوع مدارس مستقلا عمل میکنند.

محتوای آموزشی

در این مورد نیز مدارس با یکدیگر متفاوت هستند و مستقلا عمل میکنند و ستاد مرکزی وظیفه نظارت کلی را بر عهده دارد.

کادر مدارس

تمامی مدارس مسجد محور به لطف الهی دارای کادر متدین، متخصص و متعهد هستند که ستاد مرکزی نیز بر آن ها نظارت دارد.