وبینار استاد متوسلی

صوت وبینار استاد متوسلی

وبینار استاد متوسلی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی مدرسه مسجدمحور فائق» برگزار نمود این دومین نشست از نشست‌های تجربه نگاری مدارس مسجدمحور است. در این ... ادامه مطلب
وبینار حجه الاسلام دهقانی

صوت وبینار حجه الاسلام دهقانی

وبینار حجه الاسلام دهقانی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی الگوی آموزشی_تربیتی مدرسه مسجدمحور قرآن و زندگی» برگزار نمود. این یازدهمین نشست از نشست‌های تجربه نگاری ... ادامه مطلب
وبینار استاد پیرهادی

صوت وبینار استاد پیرهادی

وبینار استاد پیرهادی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی آکادمی بین المللی خان» برگزار نمود. این اولین نشست از نشست‌های تجربه نگاری مدارس مسجدمحور است. در ... ادامه مطلب
وبینار حجه الاسلام نعمتی

صوت وبینار حجه الاسلام نعمتی

وبینار حجه الاسلام نعمتی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی الگوی آموزشی_تربیتی مدرسه مسجدمحور مکتب خانه حاج قاسم سلیمانی (مشهد مقدس)» برگزار نمود. این هشتمین نشست ... ادامه مطلب
وبینار حجه الاسلام مجتبوی

صوت وبینار حجه الاسلام مجتبوی

وبینار حجه الاسلام مجتبوی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی الگوی آموزشی_تربیتی مدرسه مسجدمحور شهید محمدرضا ابراهیمی» برگزار نمود. این نهمین نشست از نشست‌های تجربه نگاری ... ادامه مطلب
وبینار سرکار خانم مؤذنی

صوت وبینار سرکار خانم مؤذنی

وبینار سرکار خانم مؤذنی : معاونت علمی و راهبردی ستاد مدارس مسجدمحور جلسه‌ وبیناری با موضوع «معرفی الگوی آموزشی_تربیتی مجموعه رویش فرزند انقلاب» برگزار نمود. این هفتمین نشست از نشست‌های تجربه نگاری مدارس ... ادامه مطلب