حاج حسین یکتا

مسجد محور باشیم! اگر مسجد محور کار نکنیم، اگر محله محور کار نکنیم یعنی کشک! ما مسجدهای تربیت محور کادرساز انقلاب اسلامی می‌خواهیم.

 

X