دکتر علیرضا رحیمی

این مدارس آموزش را مستقیما تبدیل به عمل می‌کنند، به همین لحاظ می‌توانند خود رو باشند و افرادی را در تراز نظام انقلاب اسلامی و برای کنش در میدان تربیت کنند.