دکتر مجید اسماعیلی

دو سه سالی هست که با بعضی مدارس مسجدمحور رابطه‌ای دارم و از نزدیک با خبر هستم. خدا را شکر که مدارس مسجدمحور اینگونه رشد می‌کنند. واقعا خبر خوبی هست.

X