بازتاب توافق نامه سه جانبه مدارس مسجد محور در قالب طرح روستا در خبرگزاری ایلنا

به گفته سردار بکایی؛ باید یک لایه را در خود روستا داشته باشیم برای اینکه هر دانش آموز روستایی بتواند در روستای خود تحصیل کند که این امر با وجود با محتوای الکترونیک ممکن است. ... ادامه مطلب