تیزر جدید برنامه تلویزیونی مردم میدان ویژه معرفی مدارس مسجدمحور (مدرسه تفرش)

برنامه تلویزیونی مردم میدان ویژه معرفی مدارس مسجدمحور (مدرسه استناره تفرش) این جریانی که در کشور ما شکل گرفته است در واقع یک جریان جهانی است. مدرسه‌ای متفاوت با برنامه‌هایی متنوع اینجا بچه‌ها ... ادامه مطلب

انعکاس بخشی از فعالیت‌های مدرسه مسجد محور فائق

انعکاس بخشی از فعالیت‌های مدرسه مسجد محور فائق ( شهر تهران ) تیزر جدید برنامه تلویزیونی مردم میدان (با موضوع معرفی مدارس مسجدمحور) قسمت پنجم: انعکاس بخشی از فعالیت‌های مدرسه مسجدمحور فائق (تهران) ... ادامه مطلب